SEO oдит: OnPage

SEO одитът е подробен анализ на това как уебсайтът Ви бива индексиран от Google - дали Google бот обхожда всички страници, дали сайтът дава грешка при зареждането на определени страници, дали имате счупени връзки и изображения и т.н.

Проверяваме с каква скорост се зарежда сайтът Ви - TTFB анализ. Бавният сайт неизменно губи аудитория и позиции в Google.

Правим т.нар. mark up тест на елементите в уебсайта Ви, чието обозначаване определя по какъв начин Вашите страници излизат в SERP на Google.

Проверяваме дали сайтът Ви е оптимално настроен за показване на мобилни устройства (огромна част от трафика днес се състои от потребители, браузващи в Интернет през своите телефони).

SEO одит: Съдържание на уебсайта

Правим пълно проучване на ключови думи, релевантни за Вашия сайт и Вашата ниша. Създаваме списъци с най-подходящите ключови думи, за които следва да оптимизирате Вашите страници - класираме ключовите думи и изрази според прогнозиран трафик, трудност (конкурентност), текуща позиция, импресии и т.н.

Извършваме анализ на текущото съдържание във Вашия сайт - структура на текста (заглавия, дължина на текстовете, уникалност на текстовете, социални сигнали и т.н.).

Изготвяме подробен план за маркетинг съдържание на сайта (content marketing strategy) с концепции за създаване на нови фунии, нови лендинг страници и/или подобряване на съществуващите.

SEO одит: Link Building

Вашият сайт се оценява на база връзките (линковете), които съдържа и които водят към него. Заедно с моите партньори анализираме изключително подробно линк профила на Вашия уебсайт.

След проведения анализ добавяме всички лоши връзки в Google Disavow Tool. Анализираме цитиранията и ревютата за Вашия бизнес и правим препоръки как да бъде отговорено на негативна критика.

Представяме Ви и списък с пропуснати възможности - авторитетни сайтове, от които бихте могли да вземете линкове.

Кои платформи и софтуерни решения използваме за нашите SEO анализи?

Google Analytics, Google Search Console, Google PageSpeed Insights, Netpeak Spider, Netpeak Checker, Screaming Frog SEO Spider, SEMRush и др.

SEO консултации

Имате конкретен SEO проблем или въпрос? Свържете се с Hayz.bg, разкажете подробно (пратете линкове!) Вашия казус и заедно с помощта на SEO софтуер (ако това се налага) ще потърсим адекватно решение.
Hayz.bg