Първоначални настройки (Account Set-up)

Включва подробен анализ на ключови думи за Вашия уебсайт и Вашата бизнес ниша, настройки на нов или съществуващ Google Ads акаунт, имплементация на необходимите инструменти за проследяване на резултатите и др.

Рекламни кампании: Search, Display, Video

Услугата обхваща създаване на рекламни кампании в мрежата за търсене на Google и Google Display Network, както и YouTube Video.

В Google Search рекламите Ви ще се показват на челни позиции по търсене на конкретни ключови думи и изрази, а Вие плащате единствено когато потребител кликне на рекламата.

Чрез Google Display Network Вашата текстова, банер или видео реклама ще се показва във водещи местни или международни сайтове.

YouTube Video рекламата достига до широка аудитория и оставя траен спомен у потребителя чрез силно послание.

Ежедневен мониторинг на кампаниите и управление на наддаванията

Използваме множество автоматизации за постигане на оптимални резултати от всяка кампания. Извършва се периодично отсяване на недобре представящите се кампании. Регулярно се добавят негативни ключови думи, с цел икономично и разумно оползотворяване на Вашия бюджет.

Ежемесечни подробни отчети

Получавате отчети, написани на разбираем език, проследяващи представянето на рекламите и достигането на заложените цели.
Hayz.bg