Компетентен надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Телефон: 02 915 3 518
www.cpdp.bg

Hayz.bg