Управление на Facebook страница

Заедно с Вас разработваме стратегия за публикуване на съдържание. Съдържанието е изцяло съобразено с поставените от Вас цели (популяризиране на страницата, достигане до повече потребители, продажби и т.н.). Услугата ни включва подробен план-каледнар с публикации седмица по седмица в Meta Business Suite, копирайтинг и дизайн на визии за публикациите.

Технически настройки: Meta Business Suite / Business Manager

Meta Business Suite е официалната бизнес платформа на Meta, чрез която получавате достъп до ключови възможности за подобряване на представянето на Вашия бизнес във Facebook/Instagram/WhatsApp.

Услугата на Hayz.bg включва създаване на нов бизнес акаунт + добавяне и настройки за всички необходими ресурси (assets), както и верифициране на домейн.

Съдействие при инсталация на Meta Pixel

Достигнете до потребители, които вече са разглеждали или пазарували от сайта Ви - Вашата ``топла`` аудитория. За целта е необходимо да поставите на сайта си няколко реда код, или с други думи - Meta Pixel, преди известен като Facebook Pixel.

Предлагаме разработени пълни инструкции към web разработчиците на сайта относно инсталацията на пиксела и прилежащите събития (events), които маркират ключови действия на потребителите в сайта.
Заедно с моите партньори (Google Tag Manager специалисти), можем да инсталираме кодовете Ви директно в Google Tag Manager.

Изграждане на Custom Audiences

С помощта на Meta Pixel и други вътрешнофирмени ресурси, заедно с Вашия маркетинг отдел подбираме най-подходящите таргет аудитории, до които да достигат Вашите реклами.

Facebook & Instagram Ads

Услугата включва изготвяне на краткосрочна или дългосрочна рекламна стратегия и пълно настройване на рекламни кампании в Meta Business.

Създаване на рекламни изображения

Ако не разполагате с дизайнер, заедно с професионалист-дизайнер можем да изготвим атрактивни рекламни визии (ad creatives) според Вашите инструкции и според най-добрите рекламни практики на Facebook за 2022 г.
ПОРТФОЛИО

Избрани проекти: Фейсбук маркетинг

Hayz.bg