• Клиент: МБАЛ „Уни Хоспитал“
    Hayz.bg участваше в този проект като подизпълнител на Интера – X
  • Изготвен проект: март 2017 г.
  • Цел: Локализиране на проблемите при обхождането на сайта от роботите на Google и откриване на причините за недостатъчна „видимост“ на сайта в SERP, дори и по ключови думи, свързани с основната медицинска дейност на болницата.

За проекта


Подробният технически OnPage анализ се фокусира върху локализирането на дублирани заглавия, проблеми в структурата на сайта и в структурата на URL адресите, неправилни забрани за индексация, бавно зареждане на начална и вътрешни страници, липсващи микроформати и др. 

От наша страна бе изготвено и представено подробно техническо задание с точни и ясни инструкции как тези проблеми могат да бъдат отстранени.