• Клиент: Е-зона ООД, онлайн магазин E-zona.bg
  • Период на проекта: 2014 – 2016 г.
  • Цел: Развиване на нова Facebook страница на прохождаща онлайн книжарница.

За проекта


В рамките на 1.5 години успяхме да увеличим броя на последователите на страницата – от 0 до 22 000 – почти без никаква реклама във Facebook. 

Значителна движеща сила на този ръст бяха публикациите, които създавахме и които често ставаха viral. 

Ето и някои от тях:

Viral публикация за E-zona - игра
Viral публикация за E-zona - цитат
Viral публикация за E-zona - реклама на книга

Други избрани визии от акаунта на E-zona: