• Клиент: SBR Consulting (клон Bulgaria)
  • Период на проекта: 2018 – 2019 г.
  • Цел: Рекламни кампании с цел информиране на силно таргетирана аудитория за предстояща магистърска програма.

За проекта


Създадохме потребителска фуния и серия от рекламни кампании, включително рекламна кампания за присъствено събитие (event).

Оптимизирахме рекламите и скалирахме бюджета и обхвата на таргет аудиториите поетапно.

Резултатът бе постигане на предварително зададения необходим брой за записани участници в магистърската програма.